Ultima modifica: 3 Marzo 2019
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI" > Coordinatori e Segretari Consigli di Classe

Coordinatori e Segretari Consigli di Classe

COORDINATORI E SEGRETARI –
Liceo Classico e Scienze Umane
ClasseCoordinatoriSegretari
2A L.C.CalaresuPala
3A L.C.GuazzoCalaresu
4A L.C.ArrasCampus
5A L.C.ArcaduArras
1A L.S.U.ChervedduCingotti
1B L.S.U.CingottiLivesu
2A L.S.U.PremuselliSolinas
2B L.S.U.PeraltaDocente Italiano
2C L.S.U.DoreLedda
3A L.S.U.CozzulaMolinu
4A L.S.U.CuccuDocente Sostegno
4A L.S.U.MulasPiras
5A L.S.U.FalchiDui
COORDINATORI E SEGRETARI
Liceo Scientifico di Ozieri
Classe
1ARicciardelloDettori
2AZacchedduCrosa
3AScuderiCocco
4AMancaZaccheddu
5APorquedduManca
5BCrosaBasile
1AappBaiocchiManzi
2AappSannituApeddu
3AappRicciardelloApeddu
3AappPulinaFalchi
4AappDettoriDeiana
COORDINATORI E SEGRETARI
Liceo Scientifico di Bono
ClasseCoordinatoriSegretari
1AFois Mulas
2AFois Nieddu
2BGammacurta Masala
3ACubedduMurgia
4AGammacurta Sulas
5AGammacurta Oggianu
COORDINATORI E SEGRETARI
Liceo Scientifico di Pozzom.
ClasseCoordinatoriSegretari
1ALongu P.Nali C.
1BCorrai C.Docente di Sostegno
2APedrotti P.Cau
2BCau S.Casula
3APiredda Piu
3BPinna PierangeloLubinu
5ADeriu Pinna M.M.Link vai su