Ultima modifica: 20 Dicembre 2019
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI" > Coordinatori e Segretari Consigli di Classe

Coordinatori e Segretari Consigli di Classe

ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI VERBALIZZANTI A.S. 2019/2020

COORDINATORI E SEGRETARI – Scuola: Liceo Classico e Scienze Umane di Ozieri

Classe

Coordinatori

Segretari

1A L.C.

 Arcadu

 Fresu

3A L.C.

 Calaresu

 Peralta P.

4A L.C.

Pala

 Calaresu

5A L.C.

Arras

 Castangia

1A L.S.U.

Berlincioni

Guida

1B L.S.U.

Premuselli

Occhioni

2A L.S.U.

Livesu

Cabizza

2B L.S.U.

Cabizza

Fusaro

3A L.S.U.

Gerano

Luciano

3B L.S.U.

Peralta G.

Cingotti

3C L.S.U.

Falchi

Ledda

4A L.S.U.

Cingotti

Molinu

                                  5A L.S.U.                                 

Cuccu

Dui

5B L.S.U.

Falchi

Mulas S.

 

COORDINATORI E SEGRETARI – Scuola: Liceo Scientifico di Ozieri

Classe

Coordinatori

Segretari

1A

Porqueddu

Manca I.

 

 

 

 

2A

Ricciardello

Sanna D

3A

Zaccheddu

Crosa

4A

Scuderi

Cocco

5A

Manca

Zaccheddu

1B

Crosa

Sale

2Aapp

Baiocchi

Apeddu

3Aapp

Sannitu

Apeddu

4Aapp

Piras

Ecca

4Bapp

Pulina

Basile

5Aapp

Dettori

Deiana

 

COORDINATORI E SEGRETARI – Scuola: Liceo Scientifico di Bono

Classe

Coordinatori

Segretari

1A

Fois

Nieddu

2A

Fois

Occhioni

3A

Gammacurta

Mugoni

3B

Gammacurta

Sulas

4A

Cubeddu

Oggianu

5A

Gammacurta

Masala

 

COORDINATORI E SEGRETARI – Scuola: Liceo Scientifico di Pozzomaggiore

Classe

Coordinatori

Segretari

1A

Mulas

Manzi

2A

Piredda

Mulas

2B

Pedrotti

Piu

 

3A

Lubinu

Pinna P.

3B

Manzi

Mattei

4A

Deriu

Pinna M.M.

4B

Pinna P.

Lubinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link vai su